Hledáte  pracovní uplatnění. Nabídka v sekci  SPOLUPRÁCE

Hlavní činnost spolku

Pomáhat lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizace.

Pomoc při hledání uplatnění na trhu práce, pomoc začínajícím a stávajícím podnikatelům

Dávat si navzájem radost. V tomto duchu pořádat nápadité pracovní a zážitkové akce.

Provozováním otevřených klubů, nízkoprahových zařízení pro všechny věkové kategorie.

Pořádáním společenských akcí. ( výlety, zájezdy tuzemské i zahraniční)

Rozvojem zájmové činnosti.

Pořádáním kulturních, sportovních akcí.

Pořádáním bazárků a bazarů.

Činnost je zaměřena nejen na její členy , ale i na širokou veřejnost

Kontaktujte nás

Lubomirek z.s.
Marie Pujmanové 1767/12, Svitavy - Předměstí, 56802

Telefonní číslo
+420 608024585

E-mail
info@lubomirek.cz