Účel spolku

Péče o kultivaci mezilidských vztahů,podpora rodiny, všestranný a harmonický rozvoj osobnosti, výchova k aktivnímu životu, zejména vytvářením a realizací volnočasových programů pro všechny věkové kategorie.

Hlavní činnost spolku

Pomáhat lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizace.

Pomoc při hledání uplatnění na trhu práce, pomoc začínajícím a stávajícím podnikatelům

Dávat si navzájem radost. V tomto duchu pořádat nápadité pracovní a zážitkové akce.

Provozováním otevřených klubů, nízkoprahových zařízení pro všechny věkové kategorie.

Pořádáním společenských akcí. ( výlety, zájezdy tuzemské i zahraniční)

Rozvojem zájmové činnosti.

Pořádáním kulturních, sportovních akcí.

Pořádáním bazárků a bazarů.

Činnost je zaměřena nejen na její členy , ale i na širokou veřejnost

Informace

Střevní mikroflóra je takový malý svět, kompletní ekosystém ukrytý ve střevech. Střevní mikroflóra je u každého z nás jedinečná, podobně jako otisk prstu, a odrážejí se na ní všechny vlivy, kterým jsme během života vystavili své tělo, například antibiotika či jiné léky, nezdravé potraviny, chemické látky nebo stabilizátory.
Střevní mikrobiom je...

Kontaktujte nás

Lubomirek z.s.
Marie Pujmanové 1767/12, Svitavy - Předměstí, 56802

Telefonní číslo
+420 608 024 585

E-mail
info@essynbio.cz